W przypadku grup W-1.1 lub W-2.1 nasz licznik będzie odczytany tylko raz w roku. My oczywiście rachunki będziemy płacić częściej – na podstawie faktury „prognozowanej”. Rzeczywisty koszt znajdziemy dopiero na corocznej fakturze „rozliczeniowej”. W przypadku W-1.2 lub W-2.2 odczyt będzie miał miejsce 2 razy w roku, W-3.6 i W-3.9 – 6 lub 9 razy w roku.

Węgiel wydaje się tańszym opałem niż gaz ziemny i często to argument, który jest przywoływany przez właścicieli domów. W rezultacie, aby wyprodukować w nich 1 kWh energii, trzeba wydać około 0,37 zł, gdy w przypadku gazu ziemnego jest to około 0,29 zł. Od
stycznia 2022 roku, średnia cena m3 gazu ziemnego w PGNIG to
wydatek rzędu 1,835 zł.

 • Nowe stawki, które obowiązują od stycznia 2022 roku zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Gaz jest podstawowym medium stosowanym w instalacjach ogrzewania budynków.
 • Jeżeli nie możecie ich znaleźć, to zawsze możecie się do nich zwrócić o podanie tych wartości.
 • Współczynnik konwersji jest wartością zmienną i
  został uzależniony od kaloryczności gazu.
 • Jednostka energii wyrażana jest w kWh, czyli w kilowatogodzinach.

Metr sześcienny (m3) to jednostka objętości, która jest równa ilości miejsca zajmowanego przez sześcian o krawędziach mierzących 1m. Kilowatogodzina (kWh) to jednostka energii, która mierzy ilość energii zużywanej w czasie. Jedna kWh jest równoważna mocy zużywanej przez 1000 watów przez jedną godzinę.

Działanie i zastosowanie kalkulatora

Okazuje się, że aktualnie zrezygnowano z przeliczania zużycia gazu na m3,
a jedynym stosowanym przez producentów przelicznikiem jest kWh. Zależenie od tego jak długo już korzystasz z gazu ziemnego w swojej firmie, możesz jeszcze pamiętać jak na fakturach widniały jedynie m3. Jednak od 2014 roku Ministerstwo Gospodarki wprowadziło ujednolicenie jednostki rozliczeniowej do standardów europejskich.

Dzięki temu ma miejsce mniejsze zużycie paliwa niż podczas konwencjonalnej rozdzielonej produkcji prądu i ciepła. Jest to skuteczna metoda podniesienia efektywności energetycznej, co też sprzyja ochronie środowiska naturalnego. Zmiany cen gazu jakie obserwujemy tej zimy, powodują, że wielu przedsiębiorców “musi” znaleźć czas na analizę wydajności tego źródła energii. Nasz przykład z ostatnich dni — właściciel małej piekarni. Pan Józef planował, że w grudniu i styczniu  przeznaczy na rachunki za gaz kwotę zł.

 • Nowy kocioł gazowy ma sprawność co najmniej 95%, co ma istotne znaczenie przy porównywaniu kosztów ogrzewania różnymi źródłami energii.
 • Podwyżkom uległy ceny paliw gazowych, stawka opłaty
  abonamentowej pozostała na niezmienionym poziomie.
 • Współczynnik 11,17 oznacza, że 1 metr sześcienny gazu równa jest 11,17 kWh dostarczonej energii.
 • Po wstrzymaniu wydobycia, dostawy izraelskiego gazu do Egiptu spadły o 20 proc.
 • W dniu uszkodzenia gazociągu Balticconnector na fińskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego na trasie gazociągu tamtejsi sejsmolodzy odnotowali wstrząs o amplitudzie 1,0.

Wylicza się go jako iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i liczby 3,6 dla odbiorców do 110 [kWh/h]. Nie ma jednak potrzeby analizowania złoto i srebro: czas na pozbycie się emocji tego, gdyż liczba ta jest podana na rachunku za energię. Przez wiele lat (nawet dziesiątków lat) powszechnie stosowaną jednostką w rozliczeniach zużycia gazu był m3.

Czym jest kWh?

Konsumentom znana jest przede wszystkim z faktur za energię elektryczną, gdzie od dawna pojawiają się wartości z oznaczeniem kWh. Warto wyjaśnić, że z definicji 1 kWh to ilość energii, jaka jest zużywana w ciągu jednej godziny przez urządzenie, ue i usa sankcje gospodarcze i forex którego moc to 1000 W. Do 1 sierpnia 2014 roku Polska była jedynym krajem w naszym regionie, w którym dostawcy gazu nie stosowali jednostek energii, gdy rozliczali się z odbiorcami gazu. Od tamtego czasu m3 zostały jednak zastąpione przez kWh.

Porównanie korzyści ogrzewania gazowego i opałem

Tak było do 1 lipca 2014 roku, kiedy nastąpiło formalne uwolnienie ceny gazu, dzięki czemu, ceny częściowo mogą być kształtowane przez rynek. Niestety, ze względu na to, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym, to może posiadać różne cechy, ze względu m.in. Na zróżnicowany skład chemiczny, zależny co to jest giełda kryptowalut od źródła jego pochodzenia. W związku z tym, spalenie tej samej objętości gazu, różnego pochodzenia, daje różną ilość otrzymanej energii. Od 1 lipca 2014 roku, powszechnie stosuje się tą jednostkę. Przeliczanie m3 gazu na kWh jest ważne zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych.

Przelicznik m3 na kWh i kWh na m3

Gaz ziemny to obecnie jedno z najpopularniejszych, ale i najszybciej drożejących paliw opałowych. Znajduje też zastosowanie w mediach domowych, jako sposób na zasilanie kuchenek grzewczych. Poniżej sprawdzimy, ile kosztuje m3 gazu w różnych taryfach.

Z kolei średnia cena metra sześciennego gazu ziemnego w
Polskiej Spółce Gazownictwa wyniesie około 2,624 zł. Są to kwoty, które nie
uwzględniają opłaty przesyłowej, podatku i abonamentu. W praktyce oznacza to,
że realny koszt m3 gazu dla odbiorcy indywidualnego może znacznie przekroczyć
stawkę 3,00 zł. Nowe zapisy prawne sprawiły, sprawiły, że cena m3
gazu została na stałe zamieniona na stawki za kWh.

W nocy 8 października Finlandia i Estonia zauważyły ​​nietypowy spadek ciśnienia w gazociągu i zdecydowały się go zamknąć. Fiński operator Gasgrid przyznał, że naprawa może potrwać kilka miesięcy. Naprawa uszkodzonego w niedzielę gazociągu Balticconnector między Finlandią a Estonią zajmie miesiące. Wciąż nie wiadomo, gdzie i dlaczego gaz wydostaje się z rury. Tamar jest głównym źródłem gazu dla izraelskich elektrowni i przemysłu. Według analityka rynku gazu IEA, Gergely’ego Molnara, złoże Tamar odpowiadało za prawie połowę izraelskiej produkcji gazu w zeszłym roku.

Na rachunkach, po zmianie zasad rozliczania widzimy tak naprawdę dodatkowe pole „Zużycie kWh” oraz „współczynnik konwersji energii” który jest potrzebny do przeliczenia 1m3 na 1kWh i odwrotnie. Wysokość rachunku za gaz różni się znacznie w zależności od jego wykorzystania. Najniższe opłaty ponoszą osoby, które używają go jedynie do gotowania (taryfa W-1.1). W najmniejszym stopniu odczują one również podwyżki cen gazu. Kolejna grupa wykorzystuje surowiec również do podgrzewania wody (taryfa W-2.1) – tutaj koszty będą zdecydowanie wyższe.

Jak zatem przeliczymy m3 gazu na kWh gazu?

1 kWh to ilość energii, jaka zużywana jest w godzinę przez urządzenie, którego moc wynosi 1000 W. Metr sześcienny czyli w skrócie m3 to podstawowa jednostka pochodna układu SI. Dla większości z nas przez długi okres czasu był kojarzony z opłatami za gaz.